Galerija

Kontakt-Info

IMPLANTOLOGIJA

ŠTA TREBA ZNATI O DENTALNIM IMPLANTIMA?

To je najmodernije i najdugotrajnije rešenje kod osoba koje su izgubile jedan, više ili sve zube. To je atraktivna i efikasna naučno zasnovana metoda o ugradnji stranog tela u viličnu kost. Proces osteointegracije čini da, tokom vremena, ovo strano telo bude od strane organizma prihvaćeno jer je biokompatibilno i da se u budućnosti ponaša kao prirodni zub. Dentalni implant je napravljen od titanijuma, koji besprekorno zamenjuje koren izgubljenog zuba. Procedura ugradnje je danas krajnje jednostavna, vrlo kratka i traje oko 20 minuta po implantu. Sprovodi se u lokalnoj anesteziji i nakon intervencije pacijentu se propisuju antibiotik i lek protiv bola, koji se može a i ne mora javiti nakon ugradnje.

KO SU KANDIDATI ZA DENTALNE IMPLANTE?

To su osobe koje gubitkom jednog zuba ili više njih pored funkcionalnog dobijaju i estetsko rešenje ali i psihološki se bolje osećaju, kao i emocionalno, jer su samopouzdaniji i sigurniji u sebe. Osobe koje održavaju dobru oralnu higijenu, nemaju loše navike i nemaju problem sa zaustavljanjem krvarenja, nemaju teška, sistemska i neka druga hronična oboljenja, koja bi kompromitovala uspeh ugradne implanta. Prirodni zub se sastoji od njegovog korena i krunice. Njegovim gubitkom dentalni implant služi da zameni koren izgubljenog zuba dok krunicu pravimo od keramike.

Mi ugrađujemo implante premijum kvaliteta: Nobel Biocare, Astra Tech, Implant Direct. Ovi implantološki sistemi su proizvedeni najnovijom tehnologijom i najbolji su kako u Evropi tako i u celom svetu, nešto su skuplji, ali zato dužeg veka trajanja sa gotovo doživotnom garancijom.

Implantologija nam pomaže tamo gde u punom zubnom nizu nedostaje jedan zub kao i tamo gde nedostaju zubi kao nosači protetskih mostova i proteza. Važno je istaći da se zubni implant ne može ugraditi u vilicu koja ima nedostatak kosti u visini i širini ili čija je kost slabog kvaliteta. U tom slučaju prvo pristupamo augmentaciji kosti, a nakon 6-9 meseci ugradnji implanta. Nakon ugradnje implanta potrebno je da prodje 3-6 meseci da bi se protetski postavio zub.

ALL ON 4 I ALL ON 6

Želite li da u jednom danu imate novi osmeh nakon ugradnje implanta? To je danas postalo moguće! Učinjen je najveći pomak poslednjih godina, kada se došlo na ideju da se na bezuboj vilici, pri ugradnji četiri ili šest implantata po vilici, nakon 24h postavi hibridni privremeni imedijantni fiksni prostetik i rad, koji pomaže da se pacijent oseća dobro i da funkcioniše gotovo normalno naredna tri meseca dok se čeka učvršćenje implanta. To je moguće sa implantnim sistemom Nobel Biocare. Metodu je osmislio portugalac Pablo Malo na svojoj klinici Malo.

AUGMENTACIJA - REKONSTRUKCIJA KOŠTANIH STRUKTURA

Pacijenti koji godinama nisu rešili problem bezubosti, ili su izgubili zube pre dosta godina, mogu naići na problem da se u njihovim vilicama ne nalazi kost odnosno da nema dovoljno kosti u koju se može ugraditi ili postaviti implant. Tada je potrebno veštački nadomestiti tu kost ili autotransplantatom ili veštačkom kosti koja se tu postavi. Metoda je takođe jednostavna i izvodi se u lokalnoj anesteziji nakon čega je potrebno pustiti oko šest meseci da bi se mogao ugraditi dentalni implant. Za rekonstrukciju grebena, kao dopunu ovoj intervenciji, koristimo i PRF – Platelet Rich Fibrin. Procesom centrifugiranja krvi pacijenta dobija se ekstrat, odnosno trombocit, obogaćen fibrinom tj. faktorima rasta koji podstiču zarastanje.

ORALNA HIRURGIJA

Moguća je u lokalnoj anesteziji:

  • Izvaditi ekstrahirat zuba koji je oštećen i destruiran karijesom ili frakturom korena zuba.
  • Izvaditi umnjake u lokalnoj anesteziji, koji su iznikli ili su impaktirani, koji se nalaze u potpunosti ili jednim delom u samoj kosti!
  • Apikotomija ili resekcija vrha korena zuba, kojim se odstranjuje patološki deo, koji je u kost dospeo infekcijom kanala korena zuba!